Projekty

ÚvodProjekty Projekty LEADER Obec Červený Kameň: Detské ihrisko v obci Červený Kameň

Obec Červený Kameň: Detské ihrisko v obci Červený Kameň

11. november 2021 Výška schváleného príspevku: 14 595,90 Eur

Výzva:                                                          MAS_028/7.4/1 - Podopatrenie 7.4

Výška schváleného príspevku:                         14 595,90 €

Výška spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:   100%

Cieľom projektu je vybudovať Detské ihrisko v priestore oddychovej zóny obce Červený Kameň, ktorá je veľmi frekventovaná v obci a zabezpečiť tak vhodné  podmienky pre  trávenie voľného času pre deti rôznych vekových kategórii.  Obec chce poskytnúť možnosť pre najmenších  rozvíjať ich motorické schopnosti za pomoci vhodných herných prvkov. Cieľom je tiež „dotvoriť “  oddychovú zónu o vhodný priestor pre deti a vytvoriť tak komplexnú oddychovú zónu pre všetky vekové kategórie.  Oddychová zóna tak bude ponúkať možnosť aktívnej hry pre deti ale aj pasívneho oddychu pre rodičov, senirov.

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200